นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการส่งในประเทศ
– ค่าบริการจัดส่งเป็นไปตามที่ ร้านค้ากำหนด

ระยะเวลาการจัดส่ง เป็นไปตามผู้ให้บริการ จัดส่งเช่น KERRY, THAIPOST , FLASH EXPRESS
– กรุงเทพฯและปริมณฑลประมาณ 1-3 วันทำการ
– ต่างจังหวัดประมาณ 2-4 วันทำการ

ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์
ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์,วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า 
– ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า
– ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ
ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังคุณ
– ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ไป-กลับ กรณีต้องการเปลียนสินค้า

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าที่ส่งกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิม

ต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ admin@hanuman.in.th